Internationella Engelska Skolan

Welcome to Internationella Engelska Skolan Tyresö

A safe, calm environment where teachers can teach and students can learn.

From the Principal

From the Principal

School Blog

PTA Årsmöte 2015

Kallelse

Årsmöte PTA IES Tyresö

Välkommen till PTA - IES Tyresö årsmöte tisdagen den 29 september 2015

kl. 18:00. Mötet kommer att hållas i skolans Aula.

Motioner mailas senast den 22 september till eduardo@sanjuanello.se och

PTA Annual Meeting 2015

Welcome to PTA - IES Tyresö Annual Meeting on Tuesday, the 29th of September 2015 at 18:00.

The meeting will be held in the school auditorium.

We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
  1. Looking for SchoolSoft?

    Click here to find SchoolSoft and more in our Connect section.