Dashboard

School Blog

From the Principal

From the Principal: March/April

Kära elever och vårdnadshavare,

Tiden bara flyger iväg och vi är redan framme i mitten av mars. När vi med glädje upplevde de härligt soliga dagarna tidigare har vi nu regn och dimma när vi blickar ut genom fönstret.

Student Work

Where are we?

You must consent to third-party cookies to view this content.