School Blog

From the Principal

From the Principal May/June

Dear all,

Oh, how time is rushing past. We’ve already had our last full week of school before the summer holidays begin. This week school is closed Thursday and Friday, and next week we have graduation and the end of the school year. I hope you have all checked the information about this which has been shared with you by your child’s mentors.

At the moment we are in full swing planning for both the end of this term, and the start of the new school year in August. We are in the process of arranging the new mentor classes, and putting the schedule together. I can also inform you that we are able to take over some more of the premises here in the building come the autumn term. I will be able to share more information when we are finished with the details.

During the past weeks we have had much to celebrate both in and outside of school:

  • Abdullah in 4E came 5th out of 150 in the annual G4 Chess Tournament (Schackfyran).
  • Thea in 9C is, along with her team, Swedish Champion in Cheerleading.
  • 4C took part in the National finals of Schackfyran in Västerås and came 113th out of all the schools in Sweden
  • Mitra in 9A and Matheo in 9C, along with Ms Rönkkö, travelled to Sundsvall to compete in the final of IES Eurovision for modern foreign languages - there wasn’t a dry eye in the house after their performance.
  • Grades 4 and 5 competed in the annual IES football tournament, and the girls team were named champions after a thrilling final against IES Sundbyberg

A MASSIVE congratulations to all of them!

I am so incredibly proud of all of our students, and of the staff who offer help and support.

Now a well-deserved summer break is just around the corner, and I look forward to the last days with the students this year, with Student Choice Days, mentor day, and graduation.


Wishing you a lovely week,

Best,
Evy Holmerson

 

*     *     *     *     *

 

Hej på er alla,

Oj, vad tiden rusar iväg. Förra veckan var det sista hela veckan innan sommarlovet tar sin början.
Denna vecka är eleverna lediga torsdag och fredag och även nästa vecka kan de ta igen sig torsdag och fredag sedan vankas det skolavslutning. Jag hoppas ni alla fått tagit del av informationen gällande denna dag från mentorerna.

Just nu är planeringen i full gång både inför de sista dagarna denna termin men även inför skolstarten till hösten. Vi håller på med att arrangera de nya klasserna och lägga schema. För er information så kommer vi även kunna ta del av en del nya lokaler till hösten men jag kommer att återkomma till er när allt är klart.

Under de senaste veckorna har det hänt massor både i och utanför skolan.

  • Abdullah i 4E kom på plats 5 av 150 i den årliga schackturneringen för år 4 (Schackfyran).
  • Thea i 9C kan numera titulera sig svensk mästarinna tillsammans med sina lagkamrater i Cheerleading.
  • 4C spelade riksfinal i Schackfyran i Västerås och placerade sig på plats 113 av alla skolor i Sverige.
  • Mitra i 9A och Matheo i 9C åkte till Sundsvall tillsammans med Ms Rönkkö och deltog i finalen av IES Eurovision för modernaspråk och inte ett öga lämnades torrt efter deras framträdande.
  • Årskurs 4/5 åkte på fotbollsturnering mellan IES skolorna och tjejerna tog hem vinsten efter en rafflande final mot IESSundbyberg som avgjordes på straffar.

STORT, STORT GRATTIS till er alla från oss alla.

Jag är så otroligt stolt över alla våra elever och personalen som stöttar och hjälper till. 
Nu väntar snart ett välförtjänt sommarlov och jag ser fram emot de sista dagarna med alla elever, fyllda av elevens val, idrottsdagar, mentorsdagar samt skolavslutning.

Med önskan om en fin vecka.

MVH
Evy Holmerson

From the Principal

From the Principal: March/April

Kära elever och vårdnadshavare,

Tiden bara flyger iväg och vi är redan framme i mitten av mars. När vi med glädje upplevde de härligt soliga dagarna tidigare har vi nu regn och dimma när vi blickar ut genom fönstret.

Vi jobbar på hårt tillsammans för att se till att eleverna trivs hos oss samt att de får den utbildning som de har rätt till. Vi har under denna termin välkomnat fler behöriga lärare som med sin inspiration kan höja kunskapen i klassrummen. Vi har mer personal ute i korridorerna under dagtid för att kunna fånga upp de elever som har det lite tufft eller de som behöver ha ett litet andrum.

Jag satt senast med igår under elevrådets möte och de har massor med fantastiska ideer som vi skall försöka förverkliga. Det är allt mellan att få tillgång till bollar på rasterna, fler dricksfontäner, måla om i klassrum i fina färger till temadagar och önskevecka i matsalen. Det är så fantastiskt roligt att sitta med på dessa möten då kreativiteten verkligen flödar och vi kan se att vi kan förändra saker tillsammans.

När jag stod vid entrén häromdagen så kom en elev i år sju fram till mig och sa: “Jag är så glad att jag är här på den här skolan. Ni har alltid lyssnat på mig när jag har behövt hjälp och jag känner att nu har jag till och med bättre engelska än vad min pappa har. Tack Ms Holmerson för att jag får vara den jag är.” Detta värmer mitt hjärta och detta är också anledningen till att jag älskar mitt jobb. Så klart har man dagar som går upp och ner, det har vi alla men vi kan se att vi gör skillnad, tillsammans.

Nästa vecka så har vi språkvecka. En dag dedikerad till varje modernt språk vi har i skolan men även svenska samt engelska. Eleverna uppmuntras att klä ut sig och kan vinna fina priser. Vi kommer även att ha samma tema i matsalen så vi knyter ihop dagen. Alla lärare kommer att under en stund på sina lektioner att beröra de olika språken på sitt sätt. Hela skolan är nu dekorerad med flaggor och fina ord på de olika språken.

Den 21/3 firar vi alla människors lika värde genom att rocka sockorna och senare under terminen (efter elevernas önskemål) kommer även vår dag då vi beger oss tillbaka till 80-talet.

Jag har haft ytterligare ett möte med köket och kocken. Vi kommer nu få menyerna för hela april månad och då kommer jag sitta ner tillsammans med matrådet, våra hemkunskapslärare samt skolsköterskorna för att se över menyerna. Eleverna skall få ge sin syn på vad de vill ha och inte ha och sedan kommer vi tillsammans att utvärdera detta i maj. Jag har meddelat Klein´s att jag inte varit nöjd med hur de agerat den senaste tiden och de är nu medvetna om situationen. Jag uppmuntrar er alla att komma till skolan och äta lunch med oss samt ge feedback. Om ni vill komma hit och äta får ni gärna maila Ms Sayidh Abreu och meddela detta. (sayidh.abreu.tyreso@engelska.se)

Jag har funderat en hel del över skolavslutningen. Förra året valde vi att fira eleverna i år 9 kvällen före den ordinarie avslutningen i Bio Forellen. Det var fantastiskt fint på alla sätt men tyvärr så var det alldeles för trångt och vi fick tyvärr säga nej till många som ville komma in och titta. Därav har jag i år beslutat att vi kommer att ha två avslutningar i Forellhallen samma dag. Detta kommer då vara den 12 juni. 09.00-10.30 för år 4-6 samt 11.00-12.30 för år 7-9. På detta sätt kommer vi kunna ta emot fler av er som vill komma och vara med men även visa för de yngre eleverna hur avslutningen ser ut när man går i år 9.

Under dagen idag fredag, så har den årliga enkäten kommit ut på SchoolSoft. Ni hittar den längst ner till vänster på startsidan. Det är superviktigt för oss att ni tar två-tre minuter för att fylla i denna så vi kan få veta vad vi gör bra och vad vi behöver arbeta med inför resterande veckor av denna termin men framförallt inför nästa läsår. Tack snälla på förhand för att ni hjälper oss.

Slutligen vill jag tacka för förtroendet ni ger mig och personalen. Tack för att vi får ta hand om det bästa ni har under dagarna och tack för allt ert stöd och era positiva mail. Det betyder så mycket för oss alla.

MVH
Evy Holmerson

*          *          *          *          *

 

Dear students, parents, and guardians,

Time is just flying by and we are already in mid-March. When we have been enjoying sunny days, we’re now faced with fog and rain when we look out the window.
 

We work hard together to ensure that the students enjoy themselves while receiving the education to which they are entitled. This term we have welcomed more qualified teachers whose creativity can raise the knowledge and learning in the classroom. We have more staff out in the corridors during the school day to be there for students having a tricky time, or in need of some breathing space.

I sat in on the student council meeting yesterday, and they had lots of fantastic ideas that we will try and put into action. There was everything from accessing the balls during breaks, more drinks fountains, painting the classrooms in bright colours and a “wish week” for lunch. It is such great fun to sit in on this meeting where the creativity is flowing and we can see what we can change together.

When I was standing at the school entrance recently, a student from Grade 7 came up to me and said “I am so glad that I attend this school. You have always listened to me when I needed help and I think that now I speak even better English than my dad. Thank you, Ms Holmerson, for allowing me to be who I am”. That warmed my heart and is the reason I love my job. Of course, we all have our ups and downs, but we can see that together we can make a difference.

Next week is Language Week. One day per week is dedicated to each modern language that we have in school, including Swedish and English. Students are encouraged to dress up for the chance to win an exciting prize. Language week will even affect the lunch hall, with the menu for the week tying the theme together. All teachers will touch on the topic of different languages in the lessons in their own way, and the whole school is now decorated with flags and other decorations written in the different languages.

On the 21st March we will celebrate inclusion and equality of all people by rocking our crazy socks, and later in the term (by special request of the students) we will have a “back to the 80s” dress up day.

I have had another meeting with our catering company. We will now get the menu for the whole of April and I will sit down together with the Food Committee, our HKK teachers, and school nurses to review the menus. The students should be able to give their own views on the food and together we will evaluate this in May. I have informed Klein’s that I have not been happy with their comportment recently, and they are now aware of the situation. I encourage you all to come to school and have lunch with us, and give your feedback. If you would like to come and have lunch here, please inform Ms Sayidh Abreu (sayidh.abreu.tyreso@engelska.se)

I have been thinking a lot about the end of school celebrations. Last year we chose to have the Grade 9 graduation the evening beforehand, at Bio Forellen. It was a fantastic occasion but unfortunately it was far too crowded and we had to turn away people who wanted to attend. Therefore I have decided to have two graduations in Forellhallen on the same day, which will be the 12th June. 9.00 - 10.20 will be for Grades 4 to 6 and 11.00 - 12.30 will be for Grades 7 to 9. By doing this more people will be able to attend, but also the younger children will be able to see what to expect when they reach Grade 9

During the day today, Friday, the annual IES survey has been published on SchoolSoft. It can be found at the bottom on the homepage on the right-hand side. It it very important for us if you can take a few minutes to complete the survey so that we can know what we are doing well, and what we need to work on for the rest of this semester, and especially for the next academic year. Thank you in advance for your help!

Finally I would like to thank you for the faith and trust you have in myself and my staff. Thank you for all your support and positive emails, it means a lot to all of us.

Best wishes,

Evy Holmerson

From the Principal

From the Principal: January/February

Hej på er alla i snön,

Vilken vinter vi fick på bara ett par dagar. Jag hoppas att ni klarat er från ryggskott när ni varit ute och skottat alla uppfarter och liknande. Nu hoppas i alla fall jag att den kan ligga kvar en vecka eller två men sedan vill jag ha vår.

Denna termin startade verkligen på ett annorlunda sätt, men det vi kan ta med oss från detta är att vi ser att eleverna har visat ett fint förtroende för varandra och har också börjat vara mer uppmärksamma samt omtänksamma med och mot varandra. Vi hoppas nu att vi kan fortsätta terminen med positivitet och kreativitet samt fokusera på det akademiska.

Förra veckan hade vi crazy hair day, vilken enorm uppslutning. Jag tror vi hade närmare tvåhundra elever som ville fixa frillan när de kom till skolan. Så kul! Ni kan se bilder från en del av kreationerna på vår Facebook sida.

Denna vecka så har vi nu dragit igång de Nationella proven. Först ut var år 6 under tisdagen i ämnet svenska. Trots att bussarna på flera håll var överfulla eller inställda så kunde vi genomföra proven utan större incidenter. I kalendariet på SchoolSoft kan ni se resterande datum som gäller både för år 6 samt 9.

Som några utav er märkt så har vi haft lite ombyte i personalgruppen. Vi har nu fått tag i ny personal för bland annat Ms Burns som lämnade oss under hösten & Ms Larson som har tagit tjänstledigt denna termin. De nya lärarna som nu fått klartecken från Migrationsverket har nu bokat sina flyg och är på väg till oss. Den som skall undervisa för Ms Burns kommer redan nästa vecka och den andra läraren i engelska ansluter snarast också. Mr Freitas har dragit ett stort lass tillsammans med sitt arbetslag för att säkerställa att de vikarier som varit på plats har följt en planering samt att de även gjort bedömningar tillsammans å alla uppgifter för att se till att eleverna inte tappar för mycket. Det är självklart mycket beklagligt att vi behövt vänta så pass länge på den nya personalen men tyvärr så kan jag inte påverka Migrationsverket.

Vi har också välkomnat Ms Palm som kommer att vara ny samordnare för specialpedagogiken samt Ms Quintanilla som kommer att vara skolsköterska för år 7-9 nu när Ms Senior kommer att pröva sina vingar på Karolinska. Vi ser även fram emot att välkomna Ms Eklund tillbaka till oss nu i början av mars när hon kommer tillbaka från sin mammaledighet.

Jag vet att det är många utav er som har hör av er till mig gällande skolmaten. Jag är tacksam för alla mail jag får och jag skickar alltid dessa vidare till Kleins. Om ni har ytterligare funderingar, ris eller ros så får ni gärna fortsätta skicka detta till mig. Gällande incidenten som varit i nyheterna den senaste veckan så har Kleins nu en handlingsplan som ni kan läsa under rektor på SchoolSoft.

Den 2/4 bjuder vi in elever och föräldrar i år 9 för en mingelkväll. Då kommer våra “gamla” elever tillbaka för att prata om sina gymnasieskolor och vad som är viktigt att tänka på innan andra ansökningen skall vara inne. Ms Öjebrandt kommer att skicka ut mer information gällande detta.

Jag ser fram emot ytterligare spännande veckor tillsammans med personal och elever, många nya roliga temadagar men även samlingar, utflykter samt självklart även Nationella prov :)

Med önskan om en fin vecka.

MVH
Ms Holmerson

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *

A snowy hello!

What a winter we’ve had in just a couple of days. I hope that you were careful with the ice underfoot, and managed to clear your driveways and paths. Now I hope at least it will stay for a week or two, but then I would like it to be spring.

We had an unexpected start to this term, but what we can take away from it is that our students have shown trust in each other, and also begun to be more attentive and caring towards one another. We hope that now we can continue this term with positivity and creativity, and put our focus on the academics.

Last week we had Crazy Hair Day, with a huge amount of participation. I think we had almost two hundred students who wanted to do up their hair when they came to school - so cool! You can see photos of some of the creations on our Facebook page.

This week we have started National Tests. First up was grade 6 with their Swedish test on Tuesday.  Although many buses were overcrowded or cancelled, the test was able to go ahead without any major incidents. You can see the dates for the rest of the dates for both grade 6 and 9 on the calendar on SchoolSoft.

As some of you have noticed, we have had some small personnel changes. We now have replacements for Ms Burns who left us during the autumn term, and Ms Larson who has taken study leave during this term. The new teachers have now got the go-ahead from Migrationsverket and have booked their flights to be on their way to us. Our replacement for Ms Burns will start next week and the other new English teacher will begin as soon as possible. Mr Freitas has worked very hard, along with his team, to ensure that the substitute teachers who have been covering have followed the planning and had the same assessments on all their tasks to make sure the student didn’t lose too much teaching time. It is obviously regrettable that we had to wait so long for new staff, but unfortunately I cannot influence Migrationsverket.

We have also welcomed Ms Palm, who is working as our new special education coordinator, as well as Ms Quintanilla who joins us as school nurse for grades 7-9 now that Ms Senior has gone to try her hand working at Karolinska. We are also looking forward to welcoming back Ms Eklund who returns from her maternity leave at the beginning of March.

I know that there are many of you who have been in touch with me regarding school food. Thank you for all your emails, I always send the information on to Klein’s. If you have further comments, please send those to me also. Regarding the incident that was in the news last week, Klein’s now has an action plan that you can read under the Principal news heading on SchoolSoft.   

On the 2nd April we are inviting students and parents from grade 9 in to school for a “mingle evening”. We will be welcoming back past students to talk about their gymnasium experience, and discuss what is important to consider before the second application is due in. Ms Öjebrant will send more information regarding this.

I look forward to further exciting weeks together with staff and students, many new fun theme days but also meetings, excursions and of course also national exams :)

Here’s hoping for a great week

MVH
Ms Holmerson

From the Principal

Rektorsbrev november 2018 / Principal's letter November 2018

Rektorsbrev november 2018 / Principal's letter November 2018

Hej på er alla i mörkret,

Tiden flyger fram otroligt snabbt och det är nu endast fyra veckor kvar till vi har terminsavslutning.

Mycket har hänt under veckorna som gått. Jag vill börja med att återigen tacka alla elever och all personal för den fina uppvaktningen som jag fick på min födelsedag. Om det är så här att fylla 40 så gör jag det gärna om och om igen. Dock känner jag mig och kommer alltid att känna mig som om jag är 25…

Vi har satt igång undervisningen för IGCSE i för eleverna i år 8 och 9 och Mr Freitas är den som leder arbetet med dessa kurser. För er som vill veta mer så rekommenderar jag er att kontakta honom eller att ni läser på hemsidan: IGCSE

Vi har skickat iväg alla elever i år 9 till årets gymnasiemässa för att peppa lite innan de skall göra sitt val inför gymnasiet.

Eleverna i år 6 samt 9 har haft eller kommer att ha den första delen av sina Nationella prov i svenska, matematik samt engelska. Detta är den muntliga delen. De skriftliga delarna börjar under våren i årskurs 6, de startar redan vecka 6 på tisdagen.

Nu i december väntar vi på att Lucia skall komma med ljus i sitt hår. Då vi har luciatåg för alla elever under dagen så kommer vi även bjuda in er föräldrar till skolan under kvällen för att ta del av detta. Tider kommer specificeras på SchoolSoft så håll koll på den sidan. Vi kommer även sista dagen av terminen som är den 19 december avsluta stort då vi har “ugly, crazy Christmas sweater day”. Vårterminens första dag för eleverna är den 8 januari 2019. Då går eleverna efter sitt schema precis som vanligt.

Jag önskar er alla en fantastisk dag, ta hand om er!

Ms Holmerson

*     *     *     *     *     *     *     *     *

Hello there, everyone in the winter darkness!

Time is flying past and now it’s only four weeks until the end of term. Lots has happened during the past few weeks. I’d like to start with a heartfelt thank you to all students and staff for the lovely celebrations thrown for my birthday: if this is how it is to turn 40 then I’d happily do it again and again. However I feel, and always will feel, as though I’m still 25…

We have begun our IGCSE lessons for students in Grade 8 and 9; Mr Freitas is the lead teacher for these courses. If you would like more information, please contact Mr Freitas or read the information on their website: IGCSE

This week we sent all students in Grade 9 to the gymnasiemässa for them to get some ideas and information before they make their choices about which school they would like to attend next year.

Students in Grade 6 and 9 have had, or will soon have, their first National Tests in Swedish, maths and English. These are the oral exams; the written exams begin in Spring next year, commencing on Tuesday week 6 for Grade 6, and Tuesday week 11 for Grade 9.

Now we’ve reached December, we’re waiting for Lucia to arrive with candles in her hair. Since we will have Lucia performances throughout the day for the students, parents will also be invited to attend in the evening. Keep an eye out for specific times being posted on SchoolSoft. We’re also building up to our final day of term, ending on a high with “ugly, crazy Christmas sweater day”. The first day of Spring term for the students is Tuesday 8th January 2019 with the students following their usual schedules.

I wish you all a fantastic day!

Take care,

Ms Holmerson

 

Pages