From the Principal - Welcome back to school!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
From the Principal - Welcome back to school!


Kära elever, vårdnadshavare och föräldrar,

Då har äntligen läsåret tagit sin början. Det har verkligen varit tomt här utan er. 

Det var så härligt att få välkomna er tillbaka under torsdagen förra veckan och det var många glada leenden i havet av ballonger.

Som ni säkert märkt så påbörjade vi detta år lite annorlunda. Vi började med SPM där ni fick möta er mentor för att sätta upp mål för detta år. Efter det väntade två spännande mentorsdagar med diverse aktiviteter och vilken tur vi hade med vädret under gårdagen. Magiskt att ha lite sommarvärme kvar. 

Idag påbörjades undervisningen och jag har haft glädjen att få vara med i många utav klassrummen. Känns extra roligt att se hur fint eleverna bemöter den nya personalen. När det gäller personal så har vi nästan alla på plats. 

Vi inväntar Ms Howe (engelska) och Mr Cavallerano (Science) som i sin tur måste invänta sitt visum samt Mr Soroosh (Matte) som kommer senast 16/09. Under tiden så har vi vikarier inne som kommer att vara här under hela perioden så det blir så få byten som möjligt för eleverna.

Vi har som sagt välkomnat ny personal till skolan då vi haft möjligheten att utöka verksamheten med fler. Vi har dock välkomnat i stort sett alla från tidigare år, vilket gör mig mycket glad för kontinuitetens skull.

Som ni kanske sett så har vi nu tagit över gamla Actics lokaler och kommer inom kort se över renovering och liknande för att den skall hålla rätt standard för vår undervisning. Vi ligger även i startgroparna att utöka antalet klassrum med tre men inväntar godkänt bygglov från kommunen.

Jag vill tacka alla som kom under de första SPM dagarna och jag ser fram emot att få se er snart igen då vi har föräldramöten. 

Dessa datum kan ni lägga in i kalendern redan nu:

  • Föräldramöten: 11/9 för år 4-6 samt 18/9 för år 7-9 (tider kommer snart).
  • Vecka 41 den 10/10 är skolan stängd då personalen är på utbildning.
  • Vecka 44 är det lov och skolan inklusive Junior Club håller stängt.
  • Terminen avslutas den 19/12 och eleverna börjar igen den 9/1- 2020

Jag ser fram emot ett mycket spännande och lärorikt år tillsammans med er alla.

MVH
Ms Holmerson

*          *          *          *          *

Dear students, parents, and guardians,

Finally the school year has begun - it’s been really empty here without you.

It was so lovely to to welcome new and returning students on Thursday last week, and there were many happy faces in the sea of balloons.

As you will have noticed, we kicked off a little differently this year. We started with SPMs where you got the chance to meet your mentor and set goals for the year. After that we had two exciting mentor days with different activities - and how were lucky were we with the weather yesterday! It’s magical to still have some summer warmth.

Today teaching started and I had the pleasure to visit many of the classes during their lessons. It was especially fun to see how well the new staff are settling in meeting our students. When it comes to staffing, we have almost everyone in place. We are waiting for Ms Howe (English), Mr Cavallerano (science), both of whom are waiting for their visas, as well as Mr Soorosh (maths) who will join us on the 16th September. Until they arrive we have substitute teachers who will be with us over the whole period so there will be as few changes as possible for the students. 

As mentioned, we have welcomed new staff to our school since we have had the opportunity to expand. We have also welcomed back the majority of staff from the previous year, which makes me very happy for the sake of continuity. 

You may have noticed we have taken over Actic’s premises, and are in the process of renovating to ensure the right standards for a teaching area. We are also in the starting stages of adding three extra classrooms to the school building, however we are currently waiting for building permits from the municipality to be processed.

I would like to thank everyone who came to the first SPM meetings, and I look forward to seeing you again soon as we have our Parent Evenings coming up.

Here are some dates for your diary:

  • Parent Evening: 11/9 for Grades 4-6 and 18/9 for Grades 7-9 (times coming soon).
  • Week 41, Thursday 10/10 the school is closed due to a staff training day
  • Week 44 is a school holiday so the school, including Junior Club, is closed.
  • The term ends on 19/12, and students start again 9/1- 2020


Looking forward to an exciting and educational year ahead!

Best wishes,
Ms Holmerson