Rektorsbrev Augusti / September 2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Hej alla elever, vårdnadshavare och föräldrar,

Nu har äntligen läsåret dragit igång, som vi har längtat att få tillbaka gamla elever och välkomna alla nya. Skolan är rustad för ett nytt spännande, utmanande och lärorikt år.

Under denna vecka har vi haft mentorsdag, house day samt upprop och det har varit full aktivitet både i samt omkring skolan. Många glada skratt har fyllt korridorer och klassrum.

Vi har även välkomnat nya ansikten i personalgruppen och vi hoppas att ni ger dem allt stöd ni kan för att de skall känna sig välkomna. Det glädjer mig att säga att personalgruppen är intakt, vi har inga vakanser att fylla. Det glädjer mig också att vi endast hade fyra i personalen som lämnade oss i våras för nya utmaningar.

Jag påminner er om att vi så länge rekommendationerna är som de är, inte kommer att ta in föräldrar i skolan. Detta för att försöka minska en eventuell smittspridning.

Vi arbetar hela tiden med olika lösningar gällande den rådande Pandemin och det är viktigt att påminna sig om att detta inte är över på långa vägar.

Dessa implementeringar gjordes redan i våras och kommer att gälla under hela året:

Avgränsat för antal elever som väntar på att gå in i matsalen

Personal står vid dörren in till matsalen med handsprit för alla elever

Klasserna sitter vid bestämda bord och med två bord mellan till nästa klass

Klasserna börjar och slutar under olika tider för att minska antalet elever på plats samtidigt i skolan

Inga fler gemensamma samlingar kommer att hållas

Alla handtag samt toaletter/bord på gemensamma ytor rengörs 6gg per dag

Handsprit och tvål finns lättillgängligt för elever samt personal

Alla datorer rengörs med desinficering efter det de använts och innan de sätts tillbaka i sina laddningsskåp

Vi följer FHM utveckling noga och jag försöker alltid vara snabb på att skicka ut information till er vårdnadshavare.  Som vår utbildningsminister informerade om tidigare i veckan så rekommenderar hon alla som kan jobba hemifrån att göra detta för att lämna plats till elever som skall åka till skolan. Jag vet även att det är en del föräldrar som koordinerar mellan varandra för att skjutsa och hämta barnen från skolan så de slipper åka kommunalt.

När det gäller idrott så har vi öppnat upp för fler utrymmen för ombyte, det kommer att vara fokus på individuella sporter i början av terminen och jag har tät kontakt med vår huvudlärare i idrott. 

Vi har bett att alla elever som har förkylningssymptom, såsom ont i halsen, feber, hosta eller rinnande näsa skall stanna hemma. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter att hålla på detta nu även under hösten.  En hel del ansökningar om ledighet har börjat komma in till mig, det jag kommer att behöva i samband med dessa ansökningar är ett kompletterande läkarintyg. Självklart håller vi dessa elever uppdaterade gällande skolarbete så de inte missar något rent akademiskt. 

De elever eller de i personalen som vill använda sig av munskydd fortsatt under terminens gång är självklart välkomna att göra detta.

Jag kan försäkra er om att vi gör vårt yttersta för att minimera spridning samt skydda både våra elever men även personalen. 

Jag kommer att återkomma till er när det gäller föräldramöten och hur de kommer att arrangeras inom kort. 

Vi ser verkligen fram emot ett fantastiskt år tillsammans.

MVH
Evy Holmerson

Rektor