Video letter from the Principal, December 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
Video letter from the Principal, December 2021

Dear parents and guardians at IES Tyresö,

On Schoolsoft there is now a video letter from our Principal Mr. Eriksen.

Please log in there to take part of his messages to you.

----------------

Till föräldrar och vårdnadshavare på IES Tyresö,

På Schoolsoft ligger ett videobrev från vår rektor Mr. Eriksen.

Vänligen logga in och ta del av hans budskap till er.