Internationella Engelska Skolan

Welcome to Internationella Engelska Skolan Tyresö

A safe, calm environment where teachers can teach and students can learn.

Från rektorn

Från rektorn

From the Principal

Progress we've made

Dear Parents & Guardians,

When I look back on these past months, I realise that we have all achieved a great deal.

We’ve made some changes to brighten up and personalise the building by adding glass display cases and hanging photos of students in the upstairs corridors. Our student art is displayed in the cases lining the lunchroom corridor. Ms Holmerson and Mr Velander planted a tree upstairs and we have completed the extra seating areas around the school.

School Blog

Internationella engelska skolan - undervisande personal

Internationella Engelska Skolan har särskilt tillstånd från Skolinspektionen för var och en av våra 29 grundskolor att kunna bedriva upp till hälften av undervisningen på engelska. I skollagens 2 kap, 17 § ges ett permanent undantag från krav på svensk lärarlegitimation för de lärare med utländsk examen som vi använder för undervisningen på engelska.

PTA Årsmötet 2015

Kallelse

Årsmöte PTA IES Tyresö

Välkommen till PTA - IES Tyresö årsmöte torsdagen den 15 september 2016, kl. 18:00 till 19:00. Mötet hålls i skolans Aula.

Motioner mailas senast den 10 september till info@ptatyreso.se. Enbart skriftliga motioner kommer att tas upp på årsstämman.

 

KOM IHÅG!

Medlemsavgiften på 200 kr per elev och läsår betalas till
PTA Bankgiro nr 5017-8078 eller via Swish nr 1230747808.

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...
  1. Letar du efter SchoolSoft?

    Klicka här för att komma till SchoolSoft och mer på vår Delta sida.