Människorna som gör det

Även med starka övertygelser och väl utvecklade rutiner beror framgången för en skola sist och slutligen av de människor som arbetar där – deras kompetens, drivkraft, enighet om riktning och passion för utbildning. När det gäller människorna beror Internationella Engelska Skolans framgång främst av tre faktorer:

Starkt ledarskap i skolan. Vi lägger betydande kraft på att finna rektorer som verkligen tror på vad IES står för och även har förmåga att omsätta det i handling. En bra skola måste utgå från en rektor som kan samla all personal kring starka övertygelser om utbildning – och också säkra en miljö av ordning i vilken lärare kan undervisa och elever lära. Vi tillämpar ”broken windows-teorin” i våra skolor; genom att vara uppmärksamma på tillsynes mindre störningar hindrar vi att de växer till något större. Det gäller att upprätthålla en väl fungerande arbetsplats. Detta kräver att rektorn är ständigt närvarande, från att han/hon välkomnar eleverna på morgonen och genom hela skoldagen, och inte gömmer sig bakom ett skrivbord. Varje tecken på vandalism, stök och kränkningar måste bemötas skyndsamt och kraftfullt. Våra rektorer finner starkt stöd och värdefulla idéer i kretsen av kollegor inom IES. I och med att organisationen har växt kan vi också centralt tillhandahålla viktiga stödresurser för våra rektorer, som en väl kvalificerad skoljurist på heltid. Rektorerna stöds också av starka team i sin skola, normalt med en biträdande rektor som håller i elevvård och disciplin samt en academic coordinator för undervisningen. Om en rektor visar sig inte hålla måttet, tvekar vi inte att byta rektor. Eleverna och deras framtid måste alltid komma först.

Rekrytera de bästa lärarna från hela världen. Våra lärare måste vara beredda att satsa helhjärtat. Deras allra främsta belöning är att finna en stimulerande arbetsmiljö, där de har förutsättningar att göra det bästa av sitt yrke. Vi har genom åren utvecklat ett omfattande nätverk av samarbeten för att finna excellenta lärare i framförallt Kanada, USA och Storbritannien. Enligt internationella studier rekryterar och utbildar Kanada världens bästa lärare inom särskilt matematik och naturvetenskap. IES har ett särskilt undantag i skollagen, och genom tillstånd från Skolinspektionen, för att använda kvalificerade utländska lärare i våra skolor som undervisar i huvudsak på engelska i flera läroämnen. Även när det gäller de svenska lärarna sker en noggrann prövning, främst av rektorn för en skola, så att de verkligen delar de övertygelser som har skapat Internationella Engelska Skolan.

Stöd lärare att utvecklas och hålla uppe sin lust och energi i yrket. Blandningen av lärare från många länder, som ofta kommer till Sverige i relativt unga år, bidrar till en dynamisk och stimulerande atmosfär i våra skolor. ”Work hard – play hard” lyder ett amerikanskt uttryck. I en skola med god ordning och höga ambitioner tenderar det också att finnas mycket skratt, glädje och gemenskap. 

Vi har introducerat ett mentorprogram också för lärare. Särskilt skickliga och erfarna lärare i olika ämnen hjälper till med att följa lektioner och ge goda råd till kollegor, i en förtroendefull professionell atmosfär. Genom IES´ storlek kan också organisationen bidra med annan utveckling, stimulerande lärarutbyten, samarbeten med universitet, etc. På regionala konferenser möts lärare i samma ämne från olika IES-skolor för att diskutera gemensamma frågor, byta tips om undervisningsmaterial, etc. Eftersom en stor del av vår undervisning sker på engelska, kan vi lätt dra nytt av det stora flöde av idéer och material som kommer från den engelskspråkiga världen.

Människorna i organisationen – deras övertygelse, inspirationsförmåga och känsla av mening – är avgörande för skolornas framgång.

2018-19 kommer våra lärare ifrån: