Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Video letter from the Principal, November 2021

Video letter from the Principal, November 2021

Dear parents and guardians at IES Tyresö,

On Schoolsoft there is now a video letter from our Principal Mr. Eriksen.

Please log in there to take part of his messages to you.

 

----------------

 

Till föräldrar och vårdnadshavare på IES Tyresö,

På Schoolsoft ligger ett videobrev från vår rektor Mr. Eriksen.

Vänligen logga in och ta del av hans budskap till er.